Røykvarslerdagen 1. desember

Desember er den måneden med flest branner og branntilløp i boliger, og 1. desember er dagen for å teste røykvarsleren og bytte batteri ved behov. Det skal være minst én røykvarsler/detektor i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Det anbefales også at du har røykvarsler på soverom, og i rom med vaskemaskin og tørketrommel.

Røykvarsleren varer ikke evig og den bør normalt byttes innen 8-10 år. På røykvarslernes bakside står det når den ble produsert. Når du har byttet ut røykvarsleren eller byttet batteri, må du trykke inn testknappen for å sjekke at røykvarsleren virker.

Sjekk om røykvarsleren din har en batteripute for 9-voltsbatteri, som på røykvarsleren til høyre på bildet nedenfor. Hvis røykvarsleren ikke har en batteripute, slik som røykvarsleren til venstre, oppfordrer DiBK og DSB deg om å bytte den ut. 9-voltsbatterier som ikke står riktig vei, kan kortslutte og forårsake at røykvarsleren tar fyr.

Skjermbilde 2021-05-19 111247_edited.jpg

Slik bruker du fyrverkeri trygt

Hvert år får mange personer alvorlige øyeskader etter bruk av fyrverkeri, og mange får ødelagt hjemmene sine. Følger du rådene på Sikkerhverdag.no legger du til rette for en sikker og skadefri nyttårsfeiring for store og små.

Ubrukt fyrverkeri

Udetonert fyrverkeri må ikke kastes i restavfallet, og kan heller ikke leveres til gjenvinningsstasjonen. Det ubrukte fyrverkeriet leverer du tilbake til den butikken hvor det er kjøpt, så får butikken levere det videre til importøren. Det kan være at forhandleren solgte fyrverkeriet på utsiden av butikken, men butikken er fortsatt ansvarlig for å ta imot dette.

Fyrverkeri batteri 2.png

650.000 røykvarslere bør byttes

Sjekk om røykvarslerne dine har en batteripute for 9-voltsbatteri, som på røykvarsleren til høyre. Hvis røykvarsleren ikke har en batteripute, slik som røykvarsleren til venstre, oppfordrer DiBK og DSB deg om å bytte den ut. 9-voltsbatterier som ikke står riktig vei i røykvarsleren, kan kortslutte og forårsake at røykvarsleren tar fyr.

Skjermbilde 2021-05-19 111247_edited.jpg

Brannsikker camping og bruk av båt

På camping bor og sover vi i delvis trange og uvante omgivelser omgitt av lett antennelige materialer. Bruk av åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater medfører brannfare. Hvert år er det mellom 250 og 300 branner i fritidsbåter. Årsaken til båtbranner er ofte lekkasje i drivstoffanlegg eller feil ved båtens elektriske anlegg. På Norsk brannvernforening sine nettsider finner du gode råd for en mer brannsikker camping og bruk av båt.

Skal du leie bolig?

Før du signerer leiekontrakten bør du sjekke at utleieren tar brannsikkerheten på alvor. På Sikker hverdag finner du hvilke krav som gjelder for rømningsveier, brannvarsling og slokkeutstyr i boliger. Hvis disse tingene ikke er på plass, bør du se deg om etter andre alternativer. Du bør også melde fra om forholdet til brannvesenet.

Generelt bålforbud

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå, typisk dersom det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. En indikator på dette er skogbrannfareindeksen. Det er også tillatt dersom kommunen har gitt tillatelse, eller om kommunestyret gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det. Er du usikker på om det er forsvarlig å gjøre opp ild, ja da lar du være.

Brannvernuken 19. - 25. september

Brannvernuken er en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38 som arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If Skadeforsikring, sammen med brannvesen og el-tilsyn over hele landet. Kampanjen har vært arrangert siden 2002, og i 2014 var over 240.000 barn og voksne på besøk på 350 åpne brannstasjoner. De fleste kommuner har Åpen brannstasjon lørdag 24. september, men sjekk hva som gjelder for din kommune.