top of page

Røykvarslerdagen 1. desember

Desember er den måneden med flest branner og branntilløp i boliger, og 1. desember er dagen for å teste røykvarsleren og bytte batteri ved behov. Det skal være minst én røykvarsler/detektor i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Det anbefales også at du har røykvarsler på soverom, og i rom med vaskemaskin og tørketrommel.

Røykvarsleren varer ikke evig og den bør normalt byttes innen 8-10 år. På røykvarslernes bakside står det når den ble produsert. Når du har byttet ut røykvarsleren eller byttet batteri, må du trykke inn testknappen for å sjekke at røykvarsleren virker.

Sjekk om røykvarsleren din har en batteripute for 9-voltsbatteri, som på røykvarsleren til høyre på bildet nedenfor. Hvis røykvarsleren ikke har en batteripute, slik som røykvarsleren til venstre, oppfordrer DiBK og DSB deg om å bytte den ut. 9-voltsbatterier som ikke står riktig vei, kan kortslutte og forårsake at røykvarsleren tar fyr.

Skjermbilde 2021-05-19 111247_edited.jpg

Slik bruker du fyrverkeri trygt

Hvert år får mange personer alvorlige øyeskader etter bruk av fyrverkeri, og mange får ødelagt hjemmene sine. Følger du rådene på Sikkerhverdag.no legger du til rette for en sikker og skadefri nyttårsfeiring for store og små.

Ubrukt fyrverkeri

Udetonert fyrverkeri må ikke kastes i restavfallet, og kan heller ikke leveres til gjenvinningsstasjonen. Det ubrukte fyrverkeriet leverer du tilbake til den butikken hvor det er kjøpt, så får butikken levere det videre til importøren. Det kan være at forhandleren solgte fyrverkeriet på utsiden av butikken, men butikken er fortsatt ansvarlig for å ta imot dette.

Fyrverkeri batteri 2.png

650.000 røykvarslere bør byttes

Sjekk om røykvarslerne dine har en batteripute for 9-voltsbatteri, som på røykvarsleren til høyre. Hvis røykvarsleren ikke har en batteripute, slik som røykvarsleren til venstre, oppfordrer DiBK og DSB deg om å bytte den ut. 9-voltsbatterier som ikke står riktig vei i røykvarsleren, kan kortslutte og forårsake at røykvarsleren tar fyr.

Skjermbilde 2021-05-19 111247_edited.jpg

Brannsikker camping og bruk av båt

På camping bor og sover vi i delvis trange og uvante omgivelser omgitt av lett antennelige materialer. Bruk av åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater medfører brannfare. Hvert år er det mellom 250 og 300 branner i fritidsbåter. Årsaken til båtbranner er ofte lekkasje i drivstoffanlegg eller feil ved båtens elektriske anlegg. På Norsk brannvernforening sine nettsider finner du gode råd for en mer brannsikker camping og bruk av båt.

Skal du leie bolig?

Før du signerer leiekontrakten bør du sjekke at utleieren tar brannsikkerheten på alvor. På Sikker hverdag finner du hvilke krav som gjelder for rømningsveier, brannvarsling og slokkeutstyr i boliger. Hvis disse tingene ikke er på plass, bør du se deg om etter andre alternativer. Du bør også melde fra om forholdet til brannvesenet.

Generelt bålforbud

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå, typisk dersom det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. En indikator på dette er skogbrannfareindeksen. Det er også tillatt dersom kommunen har gitt tillatelse, eller om kommunestyret gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det. Er du usikker på om det er forsvarlig å gjøre opp ild, ja da lar du være.

Flere kommuner har i løpet av juni innført totalforbud mot bruk av åpen ild i skog, utmark og innmark. Sjekk hva som gjelder i din kommune.

Brannvernuken 19. - 25. september

Brannvernuken er en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38 som arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If Skadeforsikring, sammen med brannvesen og el-tilsyn over hele landet. Kampanjen har vært arrangert siden 2002, og i 2014 var over 240.000 barn og voksne på besøk på 350 åpne brannstasjoner. De fleste kommuner har Åpen brannstasjon lørdag 24. september, men sjekk hva som gjelder for din kommune.

Lading av elbil

Over lengre tid har lading med vanlig stikkontakt blitt frarådet. Nå blir det forbudt. Fra nyttår trår endringer i NEK 400:2022 i kraft og regelen blir som følger: ved nyinstallasjon for fast elbillading kreves ladeboks med type 2-kontakt. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Monterte du et tidligere godkjent ladeopplegg før juli, kan du fortsatt benytte dette til fast lading. Det er heller ikke sånn at lading med stikkontakt, også kjent som nødlading, er forbudt. Men det ligger i navnet: metoden skal kun benyttes når du ikke har andre muligheter, og ikke som permanent lading hjemme. Les mer her.

Bruker du vaskemaskin eller tørketrommel om natten?

Det er lett å forstå at noen kan velge å sette på vaskemaskin eller tørketrommel om natten, dersom strømprisen er langt lavere enn prisen på dagtid. Det er da viktig å være klar over den risikoen det medfører. Det kan oppstå brann i maskinen pga. feil på elektriske komponenter, typisk i betjeningspanelet. Tekstiler som har vært innsatt med rapsolje eller olivenolje, kan selvantenne inne i tørketrommelen. Det skjer typisk når trommelen stanser, og tekstilene legger seg i bunnen. Det anbefales derfor at vaskemaskiner og tørketromler kun brukes når du er hjemme, og når du er våken, slik at du tidlig kan oppdage en brann i utvikling. Av samme grunn anbefales at det monteres røykvarsler i rom der disse maskinene står. Brannvesenet sin statistikk viser at 48 bygningsbranner de siste 12 månedene har startet i slike maskiner. 

Julepynt

Desember er den måneden i året med flest branner og branntilløp i boliger, og vi er nå inne i en tid hvor vi pynter boligen både innvendig og utvendig med elektrisk julebelysning. Det er pent å se på, men det kan utgjøre en brannfare hvis det er skade på ledning eller støpsel. Vi bruker også mye levende lys i disse dager. Det skaper kos og stemning, men levende lys som ikke blir passet på, er en av de mest vanlige årsakene til boligbranner i desember. Det er mye du lett kan gjøre for å unngå dette, og du finner mange gode råd på nettsidene til Norsk brannvernforening.

Varm aske

Vi er inne i en kald periode med høye strømpriser, og mange velger å varme opp huset med vedfyring. Etter hvert må ovnen tømmes for aske, og da gjelder det å ta den varme asken oppi en ildfast beholder med lokk. Plasser den deretter på et sted hvor den ikke kan utgjøre en brannfare, og la den stå i minimum 4 dager. For sikkerhets skyld kan du helle litt vann oppi. Det er nok av eksempler på at varm aske er tømt i en plastbøtte eller plastpose, og deretter plassert på trappen eller på terrassen. Så går det en time eller to, og så tar det fyr i terrassebord eller kledning. Dette vil du unngå.

Husk røykvarsleren på hytten

Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Her finner du kravene og sjekklisten for god brannsikkerhet på hytten i påsken.

bottom of page