Brannvesenet

Brannvesenets viktigste oppgave er å forebygge at branner og ulykker oppstår. Det gjør vi gjennom målrettede forebyggende tiltak, som f.eks. informasjonskampanjer og tilsyn. Vi kan likevel ikke forebygge alle uønskede hendelser, kommunen må derfor ha en beredskap som er tilpasset den risiko som brannvesenet har i sitt ansvarsområde.

Hvis du følger denne lenken, vil du finne mer informasjon om brannvesenets oppgaver, og eksempler på utdanning som kan danne grunnlag for jobb i brannvesenet.

Ledige stillinger

Brannforebygger/feier

Sandefjord kommune

Frist: 30.09.2022

Branningeniør/-inspektør

Sandefjord brann og redning

Frist: 04.10.2022

Branningeniør

Vestfold interkommunale brannvesen IKS

Frist: 05.10.2022

Seksjonsleder tilsyn

Drammensregionens brannvesen IKS

Frist: 06.10.2022

Branningeniør

Hamar kommune

Frist: 15.10.2022

Branninspektør

Rogaland brann og redning

Frist: 16.10.2022