Brannvesenet

Brannvesenets viktigste oppgave er å forebygge at branner og ulykker oppstår. Det gjør vi gjennom målrettede forebyggende tiltak, som f.eks. informasjonskampanjer og tilsyn. Vi kan likevel ikke forebygge alle uønskede hendelser, kommunen må derfor ha en beredskap som er tilpasset den risiko som brannvesenet har i sitt ansvarsområde.

Hvis du følger denne lenken, vil du finne mer informasjon om brannvesenets oppgaver, og eksempler på utdanning som kan danne grunnlag for jobb i brannvesenet.

Ledige stillinger

Branningeniør/-inspektør

Asker og Bærum brann og redning IKS

Frist: 14.08.2022

Materialforvalter

Vestfold interkommunale brannvesen IKS

Frist: 14.08.2022

Brannkonstabel deltid Farsund

Brannvesenet Sør IKS

Frist: 14.08.2022

Brannkonstabel

Stord brann og redning

Frist: 21.08.2022

Spesialkonsulent tilsyn

Oslo brann- og redningsetat

Frist: 21.08.2022

Spesialkonsulent analyse

Oslo brann- og redningsetat

Frist: 21.08.2022

Leder forebyggende

Gran kommune brann og redning

Frist: 22.08.2022

Brannkonstabler

Gran kommune brann og redning

Frist: 22.08.2022

Leder forebyggende enhet

Rørosregionen brann og redning

Frist: 24.08.2022

Leder beredskap

Frist: 25.08.2022

Sel brann- og redningsvesen

Operatør 110

110-Vest

Frist: 28.08.2022