top of page

Brannvesenet

Brannvesenets viktigste oppgave er å forebygge at branner og ulykker oppstår. Det gjøres gjennom målrettede forebyggende tiltak, som f.eks. informasjonskampanjer og tilsyn. Brannvesenet kan likevel ikke forebygge alle uønskede hendelser, kommunen må derfor ha en beredskap som er tilpasset den risiko som brannvesenet har i sitt ansvarsområde.

Hvis du følger disse lenkene, vil du finne mer informasjon om brannvesenets oppgaver, og eksempler på utdanning som kan danne grunnlag for jobb i brannvesenet:

Utdanning.no
Brann- og redningsskolen

Høgskulen på Vestlandet

Ledige stillinger

Branninspektør

Eigersund kommune

Frist: 23.03.2023

Seksjonsleder beredskapsavd.

Drammensregionens brannvesen IKS

Frist: 26.03.2023

Beredskapsplanlegger

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Frist: 26.03.2023

Brannsjef

Follo brannvesen IKS

Frist: 10.04.2023

Brannkonstabler

Bjørnafjorden brann og redning

Frist: 11.04.2023

Branningeniør/-inspektør

Follo brannvesen IKS

Frist: 11.04.2023

Leder forebyggende avd.

Brannvesenet Midt IKS

Frist: 17.04.2023

Branninspektør

Indre Østfold brann og redning IKS

Frist: 21.04.2023

bottom of page