Brannvesenet

Brannvesenets viktigste oppgave er å forebygge at branner og ulykker oppstår. Det gjør vi gjennom målrettede forebyggende tiltak, som f.eks. informasjonskampanjer og tilsyn. Vi kan likevel ikke forebygge alle uønskede hendelser, kommunen må derfor ha en beredskap som er tilpasset den risiko som brannvesenet har i sitt ansvarsområde.

Hvis du følger denne lenken, vil du finne mer informasjon om brannvesenets oppgaver, og eksempler på utdanning som kan danne grunnlag for jobb i brannvesenet.

Ledige stillinger

Brannforebygger

Asker og Bærum brann og redning IKS

Frist: 26.01.2022

Brannkonstabel

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Frist: 27.01.2022

Utrykningsleder

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Frist: 27.01.2022

Feiersvenn/brannforebygger

Brann og redning Orkland

Frist: 28.01.2022

Utrykningsleder

Bjørnafjorden brann og redning

Frist: 31.01.2022

Leder feierseksjonen

Vestfold interkommunale brannvesen IKS

Frist: 31.01.2022

Brannforebygger/feier

Hå kommune

Frist: 03.02.2022

Utrykningsleder/røykdykker/sjåfør

Brannvesenet Sør IKS

Frist: 06.02.2022

Leder forebyggende avdeling

Gjøvik brann og redning

Frist: 11.02.2022

Brannsjef

Lillehammer region brannvesen

Frist: 13.02.2022

Aspirant

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Frist: 15.03.2022