top of page

Brannvesenet

Brannvesenets viktigste oppgave er å forebygge at branner og ulykker oppstår. Det gjøres gjennom målrettede forebyggende tiltak, som f.eks. informasjonskampanjer og tilsyn. Brannvesenet kan likevel ikke forebygge alle uønskede hendelser, kommunen må derfor ha en beredskap som er tilpasset den risiko som brannvesenet har i sitt ansvarsområde.

Hvis du følger lenkene nedenfor, vil du finne mer informasjon om brannvesenets oppgaver, og eksempler på utdanning som kan danne grunnlag for jobb i brannvesenet:

Utdanning.no
Brann- og redningsskolen

Høgskulen på Vestlandet

bottom of page