Brannvesenet

Brannvesenets viktigste oppgave er å forebygge at branner og ulykker oppstår. Det gjøres gjennom målrettede forebyggende tiltak, som f.eks. informasjonskampanjer og tilsyn. Brannvesenet kan likevel ikke forebygge alle uønskede hendelser, kommunen må derfor ha en beredskap som er tilpasset den risiko som brannvesenet har i sitt ansvarsområde.

Hvis du følger denne lenken, vil du finne mer informasjon om brannvesenets oppgaver, og eksempler på utdanning som kan danne grunnlag for jobb i brannvesenet.

Ledige stillinger

System- og fagansvarlig

Follo brannvesen IKS

Frist: 09.12.2022

Brannsjef

Hol kommune

Frist: 11.12.2022

Driftsoperatør

Oslo brann- og redningsetat

Frist: 11.12.2022

Beredskapskoordinator

Rogaland brann og redning IKS

Frist: 11.12.2022

Operatør

Møre og Romsdal 110-sentral

Frist: 14.12.2022

Brannkonstabel

Glåmdal brannvesen IKS

Frist: 15.12.2022

Brannkonstabel

Øvre Romerike brann og redning IKS

Frist: 31.12.2022

Brannsjef

Nordkapp kommune

Frist: 02.01.2023