top of page

Brannvesenet.no

I 2020 var det ca. 190 kommunale og interkommunale brannvesen i Norge. Etablering og drift av brannvesen er en kommunal oppgave, derfor har norske brannvesen ingen felles nettside, slik f.eks. politiet har (statlig). Brannvesenet.no ble derfor etablert av Naes Consult, med det formål å gjøre det lettere for publikum å finne informasjon knyttet til brannvesenet sine oppgaver.
 
Er du i en nødsituasjon, ring 110. Har du oppdaget et brannfarlig forhold, meld fra til brannvesenet på
Branntips.no. Brannvesen som ikke er med her, kan du komme i kontakt med via e-post eller telefon. Spørsmål knyttet til konkrete saker eller forståelse av regelverk, må du rette til ditt lokale brannvesen, DSB eller DiBK. Har du spørsmål vedr. denne nettsiden, kan du sende en e-post til Naes Consult.

bottom of page