Brannvesenet.no

I 2020 var det ca. 190 kommunale og interkommunale brannvesen i Norge. Etablering og drift av brannvesen er en kommunal oppgave, derfor har norske brannvesen ingen felles nettside, slik f.eks. politiet har (statlig). Brannvesenet.no ble derfor etablert av Naes Consult, med det formål å gjøre det lettere for publikum å finne informasjon knyttet til brannvesenet sine oppgaver. Etableringen er et prøveprosjekt som løper ut 2022.
 
Spørsmål knyttet til konkrete saker eller forståelse av regelverk, må du rette til ditt lokale brannvesen eller DSB. Spørsmål vedr. brannvesenet.no kan du sende til oss.