Brannvesenet

Branninspektør

Rogaland brann og redning

Frist: 16.10.2022

110-operatør

Oslo brann- og redningsetat

Frist: 18.10.2022

Kommunikasjonsrådgiver

Bergen brannvesen

Frist: 23.10.2022

Underbrannmester

Øvre Romerike brann og redning

Frist: 23.10.2022

Beredskapsrådgiver

Bergen brannvesen

Frist: 30.10.2022

Brannforebygger

Kvam kommune

Frist: 30.10.2022

Brann- og redningssjef

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Frist: 01.11.2022

Teamleder

Oslo brann- og redningsetat

Frist: 06.11.2022

Andre

Utrykningsleder

Avinor AS, Røst lufthavn

Frist: 16.10.2022

Lufthavnbetjent

Avinor AS, Røst lufthavn

Frist: 17.10.2022

Brannrådgiver

WSP Norge AS, Bergen

Frist: 23.10.2022

Brannrådgiver

WSP Norge AS, Oslo

Frist: 23.10.2022

Brannrådgiver

WSP Norge AS, Trondheim

Frist: 23.10.2022

Senior brannrådgiver

Sweco AS

Frist: 23.10.2022

Brannrådgiver, sommerjobb

Sweco AS

Frist: 03.11.2022

Brannrådgiver

Norconsult AS, Østfold og Follo

Frist: 06.11.2022