Arrangementer

Konferanse: Erfaringskonferanse 2022
Arrangør: Skadeforebyggende forum
Dato: 7. juni - 8. juni 2022
Sted: Nydalen, Oslo

Konferanse: Brannforebyggende forum 2022
Arrangør: Kristiansandregionen brann og redning IKS
Dato: 13. - 14. september 2022
Sted: Scandic Bystranda i Kristiansand

Konferanse:
Brann & Redning 2022
Arrangør: Tidsskriftet Brann & Redning
Dato: 27. - 28. september 2022
Sted: Thon Congress Gardermoen