top of page

Skogbrann

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå, typisk dersom det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. En indikator på dette er skogbrannfareindeksen. Det er også tillatt dersom kommunen har gitt tillatelse, eller om kommunestyret gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det. Er du usikker på om det er forsvarlig å gjøre opp ild, ja da lar du være.

Lading av mobiltelefon m.m.

Boligbranner som starter i utstyr med batterier, eller i batterier som står på lading, har økt de siste årene. Farligst er det når brannen starter om natten, når du sover, og det blir fort kritisk hvis du ikke har røykvarslere som kan gi deg tidlig beskjed. Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If har i samarbeid utarbeidet ladevettregler som gjør det sikrere å lade og bruke batterier. Reglene finner du her.

bottom of page