Bruker du tørketrommel om natten?

Det er lett å forstå at noen kan velge å sette på tørketrommel eller vaskemaskin om natten, dersom strømprisen er langt lavere enn prisen på dagtid. Det er da viktig å være klar over den risikoen det medfører. Det kan oppstå brann i maskinen pga. feil på elektriske komponenter, typisk i betjeningspanelet. Tekstiler som har vært innsatt med rapsolje eller olivenolje, kan selvantenne inne i tørketrommelen. Det skjer typisk når trommelen stanser, og tekstilene legger seg i bunnen. Det anbefales derfor at tørketromler og (opp)vaskemaskiner kun brukes når du er hjemme, og når du er våken, slik at du tidlig kan oppdage en brann i utvikling. Av samme grunn anbefales at det monteres røykvarsler i rom der disse maskinene står.

Lading av elbil

Over lengre tid har lading med vanlig stikkontakt blitt frarådet. Nå blir det forbudt. Fra nyttår trår endringer i NEK 400:2022 i kraft og regelen blir som følger: ved nyinstallasjon for fast elbillading kreves ladeboks med type 2-kontakt. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Monterte du et tidligere godkjent ladeopplegg før juli, kan du fortsatt benytte dette til fast lading. Det er heller ikke sånn at lading med stikkontakt, også kjent som nødlading, er forbudt. Men det ligger i navnet: metoden skal kun benyttes når du ikke har andre muligheter, og ikke som permanent lading hjemme. Les mer her.

Lading av mobiltelefon m.m.

Boligbranner som starter i utstyr med batterier, eller i batterier som står på lading, har økt de siste årene. Farligst er det når brannen starter om natten, når du sover, og det blir fort kritisk hvis du ikke har røykvarslere som kan gi deg tidlig beskjed. Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If har i samarbeid utarbeidet ladevettregler som gjør det sikrere å lade og bruke batterier. Reglene finner du her.