top of page

Er du student på boligjakt?

Før du signerer leiekontrakten bør du sjekke at utleieren tar brannsikkerheten på alvor. På sikkerhverdag.no finner du hvilke krav som gjelder for rømningsveier, brannvarsling og slokkeutstyr i boliger. Hvis disse tingene ikke er på plass, bør du se deg om etter andre alternativer. Du bør også melde fra om forholdet til brannvesenet.

Lading av mobiltelefon m.m.

Boligbranner som starter i utstyr med batterier, eller i batterier som står på lading, har økt de siste årene. Farligst er det når brannen starter om natten, når du sover, og det blir fort kritisk hvis du ikke har røykvarslere som kan gi deg tidlig beskjed. Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If har i samarbeid utarbeidet ladevettregler som gjør det sikrere å lade og bruke batterier. Reglene finner du her.

bottom of page