Brannsikker camping og bruk av båt

På camping bor og sover vi i delvis trange og uvante omgivelser omgitt av lett antennelige materialer. Bruk av åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater medfører brannfare. Hvert år er det mellom 250 og 300 branner i fritidsbåter. Årsaken til båtbranner er ofte lekkasje i drivstoffanlegg eller feil ved båtens elektriske anlegg. På Norsk brannvernforening sine nettsider finner du gode råd for en mer brannsikker camping og bruk av båt.

Generelt bålforbud

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå, typisk dersom det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. En indikator på dette er skogbrannfareindeksen. Det er også tillatt dersom kommunen har gitt tillatelse, eller om kommunestyret gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det. Er du usikker på om det er forsvarlig å gjøre opp ild, ja da lar du være.

Ladevettreglene

Boligbranner som starter i utstyr med batterier, eller i batterier som står på lading, har økt de siste årene. Farligst er det når brannen starter om natten, når du sover, og det blir fort kritisk hvis du ikke har røykvarslere som kan gi deg tidlig beskjed. Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If har i samarbeid utarbeidet ladevettregler som gjør det sikrere å lade og bruke batterier. Reglene finner du her.

Lading.png

650.000 røykvarslere bør byttes

Sjekk om røykvarslerne dine har en batteripute for 9-voltsbatteri, som på røykvarsleren til høyre. Hvis røykvarsleren ikke har en batteripute, slik som røykvarsleren til venstre, oppfordrer DiBK og DSB deg om å bytte den ut. 9-voltsbatterier som ikke står riktig vei i røykvarsleren, kan kortslutte og forårsake at røykvarsleren tar fyr.

Skjermbilde 2021-05-19 111247_edited.jpg