top of page

Rapporter

Brann på raffineriet på Mongstad 3. juli 2022

Brann i lokomotiv på Sarpsborg stasjon 2. oktober 2021

Kratt- og lyngbrann i Øygarden juni 2021

Uhell med gasstank i Bergen 26. september 2021

Brannen på Lone i Bergen 7. august 2021 (FRIC)

Brannen på Lone i Bergen 7. august 2021 (BB)

Eksplosjon Returkraft 24. juni 2021

Brannen i MF "Brim" 11. mars 2021

Brann i kompressorhus på Tjeldbergodden 2020

Brann på Melkøya 28. september 2020

Eksplosjonen i Andøyfaret 15. juni 2020

Brannen på Stavanger lufthavn Sola 7. januar 2020

Brannen i MF "Ytterøyningen" 10. oktober 2019

Skogbrannene i Sokndal 23. - 25. april 2019

Brannen i Gudvangatunnelen 30. mars 2019

Brannen hos REVAC 27. mai 2018

Brannen i Fjærlandstunnelen 17. april 2017

De fem store tunnelbrannene i Norge 2011-2015

Kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2015

Brannen i Nedre Foss Gård 30 desember 2015

Brannen i BASA-Huset 23. juli 2015

Brannen i Lærdal 18. januar 2014

Brannene i Lærdal, Flatanger og på Fløya i 2014

Brannen på Gulskogen i Drammen 9. november 2008

Brannen i Nannestad 28. september 2008

Brannen i Sveio Omsorgssenter 9. juni 2007

Eksplosjonen ved Vest Tank i Sløvåg 24. mai 2007

Brannen i Vik Torg 6. juli 2006

Storbrann Trondheim 7. desember 2002

Lillestrømulykken 5. april 2000

Diskotekbrannen i Göteborg 29. november 1998

Brannen på Hotel Caledonien 5. september 1986

Sykehus- og sykehjemsbranner 1979-80

bottom of page